Tag Archives: Tartozás

Vujity Tvrtko kezemben egy megdöbbentő levél!!

Kezemben egy egészen megdöbbentő levél (amelyet én magam torzítottam el, az eredetije nálam van). A levelet végrehajtás-kezelő cég írta, “Fizetési felszólítás”-ként. Címzettje egy halott ember. Mindenhol lehetnek tévedések, adatbázisban is, nem mondom, hogy ez rendben van, de akár még elnézhető. Viszont, a levél címzése:
Tisztelt Cs. László (ELHUNYT-Adós)! (a családnevet magam rövidítettem)
Szóval így, a kiemeléssel, nagy betűkkel. Ezt követően a cég tájékoztatja a halottat, hogy 27.855 forint tartozása van, majd felkéri az elhunytat, hogy ezt az összeget a mellékelt csekken fizesse be.
A cég a címzésen, a felszólításban és a csekken is odaírja, méghozzá nagy nyomtatott betűkkel, hogy Cs. László ELHUNYT, illetve ELHUNYT- Adós, egy helyen pedig meg is szólítja, így:
Tisztelt Cs. László (Elhunyt-Adós)!
A levélben az is benne van, hogy ha az ElHUNYT-Adós nem fizet, akkor “a követelés összege a tartozás kiegyenlítéséig a kamatok miatt folyamatosan növekszik.”
Ezt követően a cég azt is tudatosítja, hogy a “Megbízónk jogosult Önnel szemben fennálló követelését jogi úton érvényesíteni, amelynek költségei szintén Önt terhelik majd.”
Nos, ezt a levelet (amelyet a személyiségi és kegyeleti okok miatt torzítottam el) az “ELHUNYT-Adós” szomszédja, F.S. küldte el nekem…


Véglegesen eltörölhetik a tartozásod!

2017-től az adótartozásokkal kapcsolatban több fontos változás is lesz: az adótartozás végrehajtáshoz való jog elévülési ideje 5 évről 4 évre csökken. A 100 000 forintot meg nem haladó tartozást behajthatatlanság címén véglegesen törölni kell, ha az adós bankjánál vezetett fizetési számlájára kivetett inkasszó eredménytelen volt.A 100 000 forintot meg nem haladó tartozásokat behajthatatlanként véglegesen törölni lehet, amennyiben a NAV a végrehajtás érdekében minden intézkedést megtett, de az eljárás végrehajtható vagyon hiányában nem vezetett eredményre. Ezeket a tartozásokat a NAV a továbbiakban már nem tarja majd nyilván.

Hogyan kell számolni az elévülési időt főszabályként?

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

Tehát például a 2009-es évről a társasági adó bevallást 2010. május 31-ig kellett beadni, ennek az évnek az utolsó napja 2010. december 31. Ehhez az időponthoz kell hozzáadnunk öt évet ahhoz, hogy az elévülés időpontját megkapjuk, mely 2015. december 31-e lesz.

Egy negyedéves ÁFA bevalló cég esetén például a 2012. II. negyedévi ÁFA bevallás benyújtásának határideje 2012. július 20-a volt, itt a bevallás évének utolsó naptári napja 2012. december 31-e. Ehhez az időponthoz az öt évet hozzáadva kapjuk meg az elévülés időpontját, mely 2017. december 31-e lesz.

A költségvetési támogatások igénylésénél ugyanígy kell eljárni a számításnál.