Tag Archives: DISZPÉCSER SZOLGÁLAT

Hívd a következő számot ha a fagyos időben hajléktalant látsz az utcán!Osszátok életet menthet!

Kérünk mindenkit ha a fagyos időben hajléktalan embert látsz az utcán hívd a következő telefonszámot!

Osszátok meg kérlek!

DISZPÉCSER SZOLGÁLAT

Elérhetőségeink:
Telefon: +36 1 338 41 86
E-mail: diszpecser@menhely.hu
kartyas@menhely.hu

Vezető: Kártyás Irén

A Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat tevékenységei

  • elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldása

Információval rendelkezünk az átmeneti szállók üres férőhelyeiről, és napi nyilvántartást nyilvántartjuk az éjjeli menedékhelyek kihasználtságáról. Rendelkezünk az anyaotthonok családos szállók elérhetőségével, ismerjük szolgáltatásaikat, és a bekerülés feltételeit. Ugyancsak információkkal segítjük az egészségügyi problémával küszködő, ápolásra gondozásra szoruló otthontalan emberek elhelyezését.

  • az egyéb hajléktalanellátó intézményekre vonatkozó információk közvetítése

A speciális szállókra, népkonyhákra, nappali melegedőkre, információs irodákra és a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásához kapcsolódó intézményekre vonatkozó adatainkat (elérhetőség, szolgáltatások, az igénybe vétel feltételei) havonta frissítjük, rendszerezzük és nyilvánosságra hozzuk.

Alapvető információkat tölthet le itt.

Az egész adatbázis – a Fővárosi Hajléktalanellátó Intézmények kiadvány – az intézmények és a kliensek védelme miatt nem nyilvánosak. Kérjük, küldjön egy e-mailt és elküldjük Önnek a kért adatot.

  • a közterületeken krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentések fogadása

Irányítjuk a Krízisautó és a speciális utcai gondozó szolgálatok működését, annak érdekében, hogy segíteni tudjunk a közterületeken kritikus helyzetbe került rászorulóknak. A közterületen élők ellátása érdekében együttműködünk a Közép-magyarországi Régió utcai gondozó szolgálataival.

  • a téli krízisellátások tevékenységének koordinálása

Koordináljuk a budapesti és Pest megyei szervezetek téli együttműködését, az általuk vállalt feladatokat: együttműködésük kereteit minden nyáron közösen megtervezzük, és a megállapodásokat Együttműködési Szándéknyilatkozatban rögzítjük. A megvalósítás során folyamatosan figyelemmel kísérjük az esetleges ellátási zavarokat, hiányokat, ezeket jelezzük az ellátást finanszírozó Fővárosi Önkormányzat és a szakminisztérium felé.