Category Archives: Belföld

Változnak a sebességhatárok!

Lassabban autózhatunk több fontos főúton és egy autópályán, utóbbin az állapota miatt. Az illetékesek folyamatosan változtatják a megengedett tempót – ha szükséges – írja a vezess .hu.
A lap emlékeztet arra, hogy ötévenként minden hazai közúton meg kell vizsgálni az érvényes sebességhatárt a közlekedési törvény szerint, amit előírt rend alapján végeznek az útkezelők. De a kötelező felülvizsgálatok mellett a Magyar Közút Zrt. (MK), a Nemzeti Közlekedési Hatóság, és a rendőrség bármikor változtathat az utak sebességhatárain a forgalmi adatok, a balesetszám, az útminőség és az üzemeltetési tapasztalatok birtokában.
Az M1-es autópálya több szakaszán is sebességkorlátozást vezettek be 2016-ban a pályaszerkezet elhasználódása miatt.
Ugyancsak csökkentették a megengedet sebességhatárt az alábbi utakon:
27-es főút, 37-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára (BAZ-megye)
25-ös főút, 56-os km-szelvény, 90 km/óra helyett 60 km/órára
7-es főút, 32-es km-szelvény, 50 km/óra helyett 40 km/órára (Fejér megye)
7-es főút, 91-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára
7-es főút, 95-ös km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára
102-es főút, 20-as km-szelvény, 50 km/óra helyett 40 km/órára (Pest megye)
811-es főút, 27-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 60 km/órára
Néhány helyen sebességhatár emelésre is volt példa 2016-ban:
4-es főút, 33-as km-szelvény, 70 km/óráról 90 km/órára (Pest megye)
6-os főút, 25-ös km-szelvény, 60 km/óráról 90 km/órára
7-es főút, 13-as km-szelvény, 40 km/óráról 50 km/órára
a 21-es főút felújított, 2×2 sávos szakaszai, 90 km/óráról 110 km/órára (Heves és Nógrád megye)


A nagycsaládosok gázdíjkedvezményre jogosultak!Így igényelheted

Így kérhetsz gázárkedvezményt!
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem.A nagycsaládos személy gázdíjkedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez igénylőlap kitöltése és aláírása, valamint mellékletek csatolása szükséges. A kedvezményre való jogosultságot igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg.

Ki jogosult az eljárásra?

A nagycsaládos gázdíjkedvezményre jogosult, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik – és legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban vagy – az előzőek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él. A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki vagy akinek nevében a gázfogyasztásra a szolgáltatási szerződés megkötésre került és három vagy több gyermek után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él. Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra_a számla, még akkor is, ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban.

Milyen adatokat kell megadni?

– igénylő személyi adatai, TAJ szám
– igénylővel együtt élők személyi adatai

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolata, a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához, mint elbíráló szervhez címzett fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyfeltájékoztató)

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot, az igénylő kérelmére az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes_kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja a jogosultakról nyilvántartást vezet.

A jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzés végezhető az igénylőnél, illetve a jogosultnál.
A kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános forgalmi adóval és kamattal növelt különbözetét, illetve fogyasztói közösség esetén a kedvezmény összegét köteles a szolgáltatónak megfizetni. A jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a különbözet, illetve a kedvezmény általános forgalmi adóval növelt összegét megfizetni a szolgáltató felé, ha a kedvezmény igénybevételére az igénybe vevőnek felróható okból került sor.

A kedvezmény mértéke:
– az önálló felhasználási hellyel rendelkező 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ (41040 + 20520 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgáltatói elosztói működési terület szerint eltérő),
– a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési területenként eltérő.
Az árakat, valamint a fogyasztói közösség esetében alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértékét a 28/2009.(VI.25.)_KHEM rendelet tartalmazza.Fontosabb fogalmak

Nagycsaládos kedvezmény: a jogosult részére a kormányhivatal által határozatban megállapított kedvezmény.
Fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 37. pont

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. §
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdés k) pont, 16/B. § (1) bekezdés.

Forrás : kormanyablak.hu


Ezekért az orvosi ellátásokért mindenképp fizetned kell!

Ezekért minden esetben fizetni kell az orvosnál ÖNNEK IS! – Számítson rá, ha ilyen panaszokkal megy!

Itt van, amiért mindenképpen fizetned kell az orvosnál! – Számíts rá, ha ilyen panaszokkal mész!
Sokan azt hiszik, hogy az OEP, a TB minden orvosi ellátást és a beavatkozást támogat, de sajnos a valóság nem is.Számos ellátásért és kezelésér sajnos fizetni kell, nem is keveset, akár százezrekről is lehet! Érdemes beleolvasni, mert ha ezekkel a problémákkal fordulunk orvoshoz, akkor bizony fizetnünk kell érte! Fizetősek a munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok illetve minden ezzel kapcsolatos járóbeteg-szakellátások, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások.

Ha gondnokság alá helyezési eljárást szeretnénk vagy kell indítanunk, akkor sajnos ezért is ki kell nyitni a pénztárcát!Először is készíttetnünk kell egy orvosi szakvéleményt a beteg állapotára vonatkozóan, amiért fizetni kell.Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából van szükség.

Ha sportolás közben sérülünk meg, akkor is magas számlára számíthatunk.Egészen pontosan ez a szabály az extrém illetve a különösen veszélyesnek minősített sportokra igaz, de ige tartozik a szórakoztató-szabadidős tevékenység is.Itt olyan sportokra kell gondolnunk mint a vízisí, a jet-ski, a vadvízi evezés, a hegy- és sziklamászás az V. foktól, a magashegyi expedíció, a bázisugrás,a bungee jumping, a falmászás, a roncsautó-sport (auto-crash), a rallyzás, a hőlégballonozás, a félkezes és nyílt tengeri vitorlázás, a sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, valamint a műrepülés.

A hivatásos sportolókat sem látják el ingyen az orvosnál ha sportegészségügyi vizsgálatra érkeznek.A plasztikai műtétek jelentős része szintén nem támogatott az OEP által.Az ami esztétikai célú és nincsen egészségügyi oka, azokat a műtéteket nem támogatják.Itt tájékozódhat bővebben arról, hogy milyen plasztikai műtéteket támogat az állam >>> Ingyenes plasztikai műtétek

Meddővé tételi eljárásért is fizetni kell, amennyiben nincs egészségügyi oka.

Az egészségbiztosító nem támogatja az egészségi állapotot pozitív irányba alapvetően nem befolyásoló ellátásokat!

Amit még mindenképpen tudni kell >>>> EZEK IS FIZETŐSEK!

Ha az egészségügyi intézménybe kísérő kísér a beteget, akkor neki a szállásért és az ellátásért is fizetni kell!
Ez alól kivételt képeznek a 14 éven aluli betegekkel érkező szülők, gyámok, törvényes képviselők, nekik nem kell fizetniük ezekért az ellátásokért.

Fizetnie kell a járművezetői alkalmassági vizsgálatokért, és a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatokért.

Fizetős szolgáltatás a detoxikáló is, ahová túlzott alkohol vagy kábítószer fogyasztás következtében szoktak bekerülni a betegek.Emellett az alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok, a látlelet kiadásának költségeit is a betegnek kell viselni.

Fizetni kell számos védőoltásért is, természetesen csak azokért a védőoltásokért, amelyek nem kötelezőek Magyarországon.Sokszor nem csupán az oltóanyag árát de oltási díjat is kell fizetni, de vannak olyan védőoltások is, ahol csak az oltóanyag árát kérik el.(ilyen pl az influenza oltás vagy a HPV oltás)


OMSZ figyelmeztet mindenkit újabb vihar csap le az országra!

Kí­mé­let­len vihar csap le az or­szágra, ide adták ki a vész­jel­zést

HIDEG:

Szerdára virradó éjszaka elsősorban a Nógrádban és a környező térségekben -15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

HAVAZÁS:

Délnyugaton (elsősorban Baranya, Somogy, Tolna és Bács-Kiskun megye déli részein) folytatódik az általában gyenge, a nap első felében főként a délnyugat határ közelében időnként közepes intenzitású havazás. Általában lepel-3 cm hó valószínű, de Baranya megye déli határa közeli területein és Somogy megye délkeleti részén még 3-5 cm hó is hullhat. Szerdán már délen, délnyugaton is csak helyenként lehet hószállingózás.

HÓFÚVÁS:

Baranyában és Somogy megye délkeleti részén a frissen hulló havat kedd délutánig, estig hordhatja a megélénkülő vagy megerősödő (35-50 km/h) északkeleti szél. Északkeleten és az Alföldön (főként Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye egyes részein illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye északi felében) kedden a 40-55 km/h-s lökésekkel kísért szél eredményezhet helyenként hófúvást. Szerdán valamelyest csillapodik a szél, 30-50 km/h-s széllökésekre lehet számítani, így kevesebb helyen, de még hordhatja a szél a havat.
Országos Meteorológiai Szolgálat


Brutálisan drágul a kenyér, és a baromfi húsok is el tünhetnek a boltokból

megdöbbentően drágul a kenyér: akár harmadával is többet fizethetünk!

Drágul a kenyér a pékségekben februártól – a Pékszövetség szerint. A kenyér, a zsemle és a kifli ára 10-15 százalékkal emelkedhet, a többi terméké pedig akár harminc százalékkal is. Ezt azzal indokolják, hogy a kötelező minimálbér emelés miatt magasabb fizetést kell adni a dolgozóknak, és azt mondják, a pékségek ezt csak áremeléssel tudják kigazdálkodni.
20 százalék feletti áremelkedés sem elképzelhetetlen a közeljövőben a pékségekben, ráadásul később további drágulás sem kizárt. Az év végére akár harmadával is többet kérhetnek el a boltokban egy kiló kenyérért. A minimálbér emelése miatt kényszerülnek sokan drágábban adni a kenyeret, azonban ezt a pékségek harmada várhatóan nem tudja majd kigazdálkodni, így 600-ból 400-ra csökkenhez a péküzemek száma az év végére.A madárinfluenza miatt gyakorlatilag eltűnt a kínálatból a kacsa- és a libahús, a vásárlók még jóval a korábbi ár felett sem juthatnak a kívánt áruhoz – írta pénteki számában a Magyar Idők.

Szabó Miklós, a Magyar Lúdszövetség elnöke a napilapnak elmondta, a vándormadarak által terjesztett vírus akkora kiesést okozott, hogy ezt rövid idő alatt biztosan nem lehet majd pótolni. Az állomány jelentős részét meg kellett semmisíteni, a termelés normalizálódása fél évig is eltarthat – közölte.

Hozzátette: a becslések szerint a hízottliba-ágazatban a legsúlyosabb a kár, és a kacsatartásban is nagy érvágást jelentett a betegség megjelenése.

Szabó Miklós szerint a magyarországi feldolgozók sem a belföldi, sem az exportpiaci igényeket nem tudják kielégíteni; hiába lenne hajlandó a vásárló többet fizetni a kívánt áruért, még jóval drágábban sem juthat friss kacsához, libához.

Szabó Miklós szerint ha a járvány a napokban véget érne, még akkor is legalább három hónapot vehet igénybe az új állományok telepítése, a termelés pedig az első fél év végére normalizálódhatna.

Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnöke a köztévében beszélt arról, hogy a madárinfluenza miatt eddig csaknem 3 millió állatot kellett leölni, a közvetlen kárt pedig 3 milliárd forintra becsülik. Jelezte: a járvány még tart, a fertőtlenítést követően minimum harminc napig nem lehet újratelepíteni az állományt, ami a teljes termékpályára kihat. Így a friss áru mellett a feldolgozott termékekből is hiány alakulhat ki.


Legálisan rá lőhetünk a betörőre!

POZSONY | Rablás és betörés megalapozott gyanújával indított tegnap eljárást a rendőrség az ellen a cseh állampolgár ellen, aki a héten betört Milan Kňažko óvárosi villájába. A volt politikus és színész legálisan tartott fegyverével rálőtt a betörőre. A vonatkozó törvények lehetőséget adnak a lövöldözésre, ha valaki behatol a házunkba.A rendőrség és maga Kňažko sem hajlandó a szerda éjszakai eseményeket bővebben kommentálni. A mentőszolgálat szerda éjjel 1:34-kor regisztrálta a rendőrség hívását. A sérültet kórházba szállították. Petra Stano Maťašovská, az egyetemi kórház szóvivője elmondta, hogy a 49 éves férfi komoly combsérülést szenvedett, megműtötték, jelenleg már stabilizált állapotban van, további orvosi beavatkozásokra nem lesz szükség. Annyit még tudni, hogy a betörőnek sikerült elmenekülnie Kňažko villájából, a rendőrök az utcán tartóztatták le.
Mindenki, akinek legálisan tartott lőfegyvere van, a büntető törvénykönyv alapján jogosult arra, hogy szükség esetén fegyverrel a kezében védje saját életét vagy vagyonát. Magyarán, ha valaki betör a házunkba, jogunk van rálőni. Ez a jogszabály Mikuláš Dzurinda második kormánya idején, 2006 januárjában lépett hatályba, az igazságügyi miniszter akkor Daniel Lipšic (NOVA) volt, aki nem tagadta, példaértékűnek tartja az Amerikai Egyesült Államokban érvényes szabályozást, mely szerint a telek tulajdonosa már akkor jogosult lőni, amint egy idegen rálép a telkére, belép a kertjébe.
A szlovák szabályozás szerint önvédelemre nemcsak lőfegyvert, hanem botot, követ vagy kést is használhatunk. A védelemnek viszont mindig a helyzetnek megfelelőnek kell lennie. Magyarán, nem lehet valakit lelőni csak azért, mert elrabolja a nyakláncunkat, de nem támadt ránk. Mielőtt a tettesre lövünk, nem vagyunk kötelesek figyelmeztetni őt, figyelmeztető lövést sem kell leadni, s az sincs meghatározva, mely testrészét szabad eltalálni. „Ha lövöldözésre kerül sor, nagyon nehéz meghatározni, melyik lövés lehetne halálos. Bizonyos esetekben például egy lábszárlövésbe is belehalhatunk” – nyilatkozta Ľudovít Miklánek, a lőfegyvertartók szövetségének, a Legis Telumnak a képviselője. Ha valaki önvédelemből lövöldözik, és ezért nyomozást indítanak, azt is vizsgálják, milyen lelki állapotban volt az áldozat a lövés pillanatában. Kňažkónak akkor gyűlhetett volna meg a baja a rendőrséggel, ha a körülményekhez képest túlzásba viszi a lövöldözést, ha életveszélyesen megsebesíti a tolvajt.
A rablást és a volt politikus lövöldözését is vizsgálja a rendőrség, részleteket egyelőre nem árulnak el – közölte Lucia Miháliková pozsonyi kerületi rendőrszóvivő. (dem, TASR)


Ki a felelős, ha elcsúszunk a jeges járdán?

A járdák síkosság mentesítését az ingatlantulajdonosoknak kötelező meg kell oldaniuk. Például gondoskodniuk kell a társasházaknak erről már a tavaszi költségvetésük megtervezésekor, erről adott tájékoztatást az InfoRádiónak: Széchy Tamás, a Budapesti Társasházi Közös Képviselők Egyesületének elnöke.

A mindenkori ingatlantulajdonosnak a feladata a járda takarítása , idetartozik a járda tisztántartása, a síkosság mentesítése és természetesen a hó eltakarítása is , még az is hozzáfűzte Széchy Tamás, hogy a társasházak esetében, mint tulajdonosnak a társasház feladata. Elmondása szerint eme kötelezettségük teljesítésére a társasházak , általában kétféle megoldást szoktak választani.Az egyik megoldás, hogy kiadják egy személynek, vállalkozásnak a feladatot, a szerződésben kikötik, hogy mikortól, hányszor és hogyan kell takarítania a járdát, és számára biztosítanak : lehetőleg környezetvédő – csúszásgátló és hóolvasztó anyagot is.
A másik megoldás pedig, hogy egymás között felosztják a telet hetekre a lakók, és akire épp ekkor esik a járda takarítása, az elvégzi, amikor és ahogy szükséges.
Széchy Tamás az is elmondta, hogy nincs tudomása olyan előírásról, ami pontosan megszabja, hogy egy éjszakai havazás vagy ónos eső után mikorra kell ellapátolni a havat vagy elvégezni a síkosság mentesítést. Véleménye szerint „Ezeket a munkákat józan ésszel kell elvégezni.”

De azt is kihangsúlyozta, hogy szavaival éve: “Az biztos, hogy egy baleset akkor is a tulajdonos felelőssége lesz, ha valaki reggel fél ötkor töri össze magát, és akkor is, ha éjjel háromkor. Folyamatosan biztosítani kell a biztonságos közlekedést, a csúszásmentesítést pedig előszórással is meg lehet oldani”

A cikk az inforadio.hu cikke alapján készült.


Sokan kaphatnak hibás vízszámlát

Minden szolgáltatónál, nagy problémát jelenthet, ha nem megfelelő számla. Az üzletszabályzatok alapján természetesen van lehetőség a probléma orvoslására, de erre van jogszabályi háttér is, ami a szolgáltatók kezét már az üzletszabályzatok elkészítésénél köti, ezeknek szabályait a az új 58/2013. Kormányrendelet szabályozza . A cikk a jelen jogszabály tartalmát érthetően összefoglalja.

Ha az ügyfél a számla tartalmát vitatja,akkor kifogást emelhet a víziközmű-szolgáltatónál. Akkor van halasztó hatálya a számla kiegyenlítésére a kifogás bejelentésének,abban az esetben, ha azt a lakossági felhasználó még a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte. Szintén feltétele , hogy az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás.

Kötelessége a kifogást megvizsgálni a vízközmű-szolgáltatónak, és a felhasználót írásban értesítenie az álláspontjáról, a kifogás közlésétől számított 15 napon belül. Ha visszatérítés illeti meg a felhasználót a kifogás alapján, akkor a vízi közmű-szolgáltató a felhasználó technikai számláján jóváírja az összeget és a soron következő számla vagy számlák összegét csökkenti a jóváírt összeggel.Fontos azt is tudni, hogy ha meghaladja a megtérítendő összeg az 5000 forintot, akkor az ügyfél kérésére a visszatérítendő összeget a vízi közmű-szolgáltató készpénz kifizetéssel vagy a jogosult által meghatározott fizetési számlára történő átutalással teljesíti a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 8 napon belül. Abban az esetben, ha elutasítják akkor az ügyfélnek 8 napon belül be kell fizetnie az összeget.

A szolgáltatási díjat utólag kötelesek lehetünk kifizetni bizonyos, törvény által nevesített esetekben: például ideiglenes vízhálózati felhasználás esetén vagy akkor, ha a vízi közmű-szolgáltató érdekkörében felmerült egyéb okból elmaradt a számlázás. Ilyenkor a tartozást egyenlő részletekben tudjuk kiegyenlíteni, az elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül.

Nem számítható fel ilyen esetben késedelmi kamat. Abban az esetben, ha elmaradt a számlázás, akkor tőlünk azt utólag még követelni tudják. Fontos azt is tudni, hogy gátat szab az 5 éves polgárjogi elévülés a követelésnek, ez azt jelenti, hogy bátran lehet hivatkozni az elévülésre, amennyiben ennél régebbi követelésről van szó.

Víztartózásnál is érvényesíteni kell a jogainkat, ugyanúgy mint egyéb jogszerűtlen követelés esetén. Nyugodtan éljünk kifogással túlzó számla esetén, különösen abban az esetben, ha valamilyen tételt utólag számláznak ki, vagy éppen több évvel később. Nagyon fontos, hogy ne kapkodjunk, mindig járjunk utána a hivatkozásuknak, nézzük meg, hogy az jogszerű-e vagy az 58/2013. Kormányrendelet vagy a 2011. évi CCIX. törvény a vízközmű-szolgáltatás alapján?

A cikk a das.hu weboldal cikke alapján készült,


Még hetekig fog tartani a hókáosz!

Még hetekig hókáosz vár ránk

Magyarország — Megemlegetjük ezt a telet! Hosszú évek óta először vastag hótakaró lepte be az egész országot.

Északkeleten és délnyugaton több helyen 25 centinél is mélyebbre süppednek a cipők, csizmák, ahol pedig feltámad a szél, ott az autókat is elfedhetik a hófúvások emelte méteres torlaszok.A havazás folytatódik: rövid enyhülés után visszatérnek a mínuszok.

– Az ország szinte minden négyzetméterét hó borítja – kezdte Pártai Lucia meteorológus – Ahol feltámad a szél, ott méteres hótorlaszokat emel, és félő, hogy településeket zár el a hó a jövő héten! Két hétre előre látunk, addig valószínűleg marad a tél, a havazás. A télies útviszonyok miatt naponta közel 30 balesethez riasztják a tűzoltókat – közölte Mukics Dániel tűzoltó őrnagy.Ikotics István közlekedésbiztonsági szakértő nagy követési távolságot javasol.

– A 0 és +5 fok között­i hőmérséklet a legveszélyesebb. Az úton vékony jég­hár­tya lesz, amit elfed a hó.

De gyalogosan is veszélyes!

– A járdákon is számos baleset történt. Sokan szenvedtek végtag- és fejsérülést – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója.

Még csak lesérülni sem kell, hogy kutyául érezzük magunkat a kutya hideg miatt.

Pintér Ferenc humánmeteorológus, a Meteoklinika igazgatója semmi jót nem ígér a frontérzékenyek embereknek.

– Péntek után szombaton is kettős fronthatás érvényesül, azután újabb lehűlést várunk. Egyik nap még pluszfokot mérünk, nem sokkal később újra nagy mínuszok jönnek. Ezt sokan rosszul viselik. Épp ezért támad ilyenkor gyakrabban az influen­za és más légúti fertőzés, hiszen az időjárás-változás leterheli a szervezetünket és gyengíti immunrendszerünket!

A jövő héten visszatérő kemény hidegben kiszárad a nyálkahártya, romlik a védekezőképessége. Ilyenkor ösztönösen fedett, zárt, meleg helyre menekülünk, épp oda, ahol sok ember összezsúfolódik és egymást fertőzhetik a különféle nyavalyákkal.

A mostani számítások szerint jövő csütörtökön újabb kiadós havazás érkezik


Gázóraügy: félmilliós kötbér a gyáritól eltérő festékréteg miatt!

A szegedi Ungi Ilona gázórájának egyik plombája környezetében a gyáritól eltérő festékréteg található, amit a szakértő is megerősített. A nőt ezért 540 ezer forint kötbérrel A gázmérőket évente egyszer laikusok olvassák le, ám a tízévente kötelező cserét már szakképzett munkatársak végzik el – mondta a gázszolgáltató jogi képviselője tegnap a Szegedi Járásbíróságon. Álláspontja szerint ezért vették korábban észre, hogy a szegedi Ungi Ilona gázórájának egyik plombája környezetében a gyáritól eltérő festékréteg található. A gyanút a szakértő is megerősítette. A nőt ezért – ahogy írtuk – 540 ezer forint kötbérrel sújtaná a gázszolgáltató. Az asszony állítja, nem nyúlt hozzá az órához, ami nem is a lakásában, hanem a lépcsőházban van, amihez bárki hozzáférhetett, ezért az ügyben jogi képviselőt fogadott, és nem hajlandó fizetni.A tegnapi tárgyaláson elhangzott, hogy a szerződéskötés Ungi Ilona és a gázszolgáltató között a cég ügyfélszolgálatán történt, ahonnan – más szolgáltatókkal ellentétben – senki nem ment ki ellenőrizni az óra állapotát, ami már 60 köbméter fogyasztást mutatott, amikor Ungi Ilona a lakásba költözött. Az is kiderült, hogy a gázóra cseréjét tavaly júniusban a szolgáltató előzetes tájékoztatás ellenére mintegy háromnegyed órával korábban kezdték el munkatársai. A szolgáltató jogi képviselő szerint ha az asszony jelezte volna, hogy ő vagy valamelyik hozzátartozója jelen akar lenni a leszerelésnél, nem kezdték volna el hamarabb a munkát.

A tárgyalást október 3-ára napolták el, ahol többek között a gázóracserét végrehajtó két férfit is meghallgatja majd a bíróság, valamint több, különböző években készült fényképet is megnéznek a mahináltnak vélt gázóráról.

Számolt be a hírről a delmagyar.hu